DanskMagic

Doran
af Thonan


4 Birds of Paradise
4 Doran, the Siege Tower
4 Tarmogoyf
2 Llanowar Elves
1 Shriekmaw

4 Thoughtseize
3 Primal Command
3 Profane Command

4 Crib Swap

4 Bitterblossom

4 Horizon Canopy
4 Murmuring Bosk
4 Treetop Village
3 Garruk Wildspeaker
3 Gilt-Leaf Palace
3 Llanowar Wastes
2 Forest
1 Brushland
1 Pendelhaven
1 Swamp
1 Wooded Bastion


Sideboard:
2 Chameleon Colossus
2 Cloudthresher
2 Damnation
2 Spike Feeder
2 Tormod's Crypt
2 Wispmare
1 Mind Shatter
1 Primal Command
1 Squall Line
Thonankommentarer: Doran eller Doran Rock er pt et deck som begynder og se mere og mere spil igen. Det var også decket som vandt Worlds, dog er decket blevet modificeret lidt siden da.

Sideboard samt Main deck kan variere alt efter ens meta.
Kategori: Casual
Format: Vintage